padli

Padlí Druhé světové (The Fallen of World War II) – VIDEO s českými titulky

Úžasně zpracovaná infografika o padlých ve Druhé světové a porovnání s válkami před a po ní. Jak ještě dlouho bude trvat nejdelší období světového míru od pádu Římské říše? Na otázku, jak každý z nás může přispět k tomu, aby trvalo co nejdéle, si však již musíme odpovědět sami. (Video obsahuje české titulky.)

zdroj: fallen.io, autor: Neil Halloran, české titulky: Martin Uhlíř