Konference_kriticke_mysleni_a_objektivita

Záznam konference „Kritické myšlení a objektivita“

Dne 30. 7. 2015 se v pražském paláci Lucerna pod záštitou společnosti GrowJOB Institute konala konference na téma „Kritické myšlení a objektivita. Jako řečníci vystoupili například Alexandr Mitrofanov, Petr Ludwig, Robert Břešťan či Kamil Gregor. Zástupce iniciativy OPEN DOORS Martin Uhlíř, který se na organizaci akce podílel, vystoupil s přednáškou na téma „Jak funguje propaganda Kremlu a jak ji čelit“. V článku naleznete fotogalerii a videozáznamy vystoupení všech řečníků.

Smyslem konference bylo předat účastníkům znalosti a zkušenosti jak zlepšovat své kritické myšlení a objektivitu. Pozvánka na akci se objevila začátkem července na stránce www.krimys.cz a registrace byly brzy vyčerpány, navzdory skutečnosti, že se jednalo o termín uprostřed léta. Cena vstupného činila 350,- Kč, řečníci vystoupili bez nároku na finanční odměnu a zisk akce (po odečtení zejména nákladů pronájem sálu) byl převeden na účet organizace Člověk v tísni.

 

Zatímco v první polovině akce převažoval v hodnocení kritického myšlení spíše vědecký přístup a přístup z nadhledu (Petr Ludwig a Veronika Jelínková ze společnosti GrowJOB Institute či ekonom Václav Dejčmar), ve druhé polovině převažovali řečníci, kteří se kritické myšlení ve snaze o maximální objektivitu snaží uplatňovat při výkonu svého povolání (publicista Alexandr Mitrofanov a šéfredaktor serveru HlidaciPes.org Robert Břešťan) či občanského angažování.

Přednáší Martin Uhlíř, za ním na plátně jeden z "Osmi statečných"
Přednáší Martin Uhlíř. Za ním na plátně jeden z „Osmi statečných“ z Rudého náměstí ze srpna 1968- Viktor Fajnberg.

Martin Uhlíř ve své přednášce mimo jiné řekl: „Naše země má silný příběh cesty za svobodou a demokracií, ale je důležité se poučit se svých  historických selhání“ a dodal, že ryzí vlastenectví nezná hranic. Svoji přednášku uzavřel citátem Viktora Fajnberga jednoho z „Osmi statečných“, občanů Sovětského svazu, kteří za svobodu naší země protestovali pár dní po invazi armád Varšavské smlouvy přímo na Rudém náměstí: „Pokud Západ ztotožňuje pojem Rusko s Putinem, uráží tím to pravé Rusko. To kulturní Rusko, které je nyní vláčeno po policejních služebnách.“

VIDEOZÁZNAM: Martin Uhlíř - Jak funguje propaganda Kremlu a jak jí čelit
VIDEOZÁZNAM: Martin Uhlíř – Jak funguje propaganda Kremlu a jak jí čelit

 

 

Vedle společnosti GrowJOB Institute, hlavním organizátorem akce, děkujeme všem dalším, kteří k jejímu uspořádání příspěli. Společnost SlidesLive zajistila videozáznam kombinovaný s náhledy slidů a pan Petr Žák z Outofbox.cz akci v reálném čase dokumentoval na originální skečnouty.

Věříme, že akce bude inspirací jak přímým účastníkům, tak lidem, kteří jednotlivé příspěvky zhlédli z videa. Šíření principů kritického myšlení a uplatňování snahy o objektivitu je „běh na dlouhou trať“, záleží však na každém z nás, jaký přístup ke zpracování a šíření informací zvolí.