ruskaarmada

Profesionální ruská armáda na Ukrajině. Databáze a vizualizace

Překlad článku ze zahraničí – autor: informnapalm.org
překlad: Robert Nerpas , Tomáš Kozel , Lenka Víchová


Když francouzští inženýři a vynálezci Paul de Faget de CasteljauPierre Étienne Bézier přišli v polovině minulého století s myšlenkou Bézierových křivek, jen těžko je napadlo, že v 21. století, věku dokonalých křivek, aut na elektrický pohon a digitálního jazzu, zahájí některá evropská země válku proti svému sousedovi, s nímž ji spojují kulturní, ekonomické a rodinné vazby.

Více než rok tým dobrovolnického projektu InformNapalm systematicky shromažďuje důkazy o tom, že válku v Donbasu nevede tlupa bezvýznamných separatistů, ale profesionální vojáci ruské armády. Zvláštní je, že většinu důkazů poskytli sami ruští vojáci, a nikoliv odborníci či vyšetřovatelé.

Databáze a vizualizace | informnapalm.org

Myšlení zdravého člověka funguje tak, že se snaží najít vysvětlení toho, co dělá, bez ohledu na to, jak strašné tyto skutky jsou – i když se jedná o vraždu. To je zřejmě nejpravděpodobnější vysvětlení mimořádných aktivit ruských vojáků na sociálních sítích. Tito lidé „zevnitř“ vidí a cítí propast ruské propagandy a zveřejňují selfies a fotografie svých zbraní, kolegů a místních obyvatel v naději, že získají rozhřešení a podporu ze strany on-line přátel.

Na nás tedy zbývá „pouze“ tvrdá práce dohledávat, zdokumentovat, identifikovat a geograficky lokalizovat tyto fotografie a podávat pravdivé zprávy na celém světě a v jazycích zemí, kde pravdivé informace o válce na Ukrajině vůbec neexistují, nebo jsou příliš vágní. Děláme tuto práci nejenom proto, abychom bádali nad skutečným rozsahem účasti Putinova režimu ve válce v Donbasu, ale také proto, abychom pomohli ruské společnosti pochopit sebe samu, když přijde čas prozření. A pokud k tomu nikdy nedojde, ať se z výsledků této práce stanou letopisy pádu velké a nesmyslné říše.

Výchozím bodem každé křivky je místo trvalého nasazení vojenské jednotky na území Ruské federace (v naší databázi záložka „Jednotky“). Posledním bodem je místo incidentu na území Ukrajiny, kterého se zúčastnili vojáci této jednotky (v naší databázi záložka „Incidenty“). Doporučujeme vám podívat se na „Bézierovy křivky“ této války a pak se podívat na naši databázi a přemýšlet o možnostech, jak překonat brutální sílu intelektem.

Zvláštní poděkování dobrovolníkovi Jaroslavu Dobrianskému, který vyvinul maximální úsilí o vykreslení obrovské řady faktů v jednom uceleném grafickém bloku, za vytvoření infografiky k materiálům v databázi InformNapalm.

zdroj: informnapalm.org