fas

Ruský pravoslavný fašismus – VIDEO s českými titulky

 Autor: Nikola Repin


Film Michaila Baranova „Pravoslaví v zakoně“ nemile překvapil velkou část ruské společnosti. Hlavním posláním filmu bylo upozornit na masivní nástup Ruské pravoslavné církve do všech sfér společenského života v Rusku za podpory Kremlu. Upozornil ale i na nebezpečné sbližování pravoslavné církve s neonacistickými uskupeními. (Pokračování textu…)

Celý článek