14393800_10205973498491224_541265779_o

28. září – Za setrvání ČR v západních strukturách

Autor: Jan Hodic


V den české státnosti na svatého Václava, přijměte pozvání na pražské Náměstí Republiky! Naše země je součástí Západu, netahejte ji na Východ.

Posledních několik let jsme svědky stále narůstajícího zpochybňování členství ČR v NATO a EU a naší příslušnosti k západnímu civilizačnímu okruhu. Stále více je zpochybňován kurz, který jsme nabrali po roce 1989 a vzýván panslavismus. Přitom tato ideologie se v minulém století ukázala být stejně agresivní, jako pangermanismus a při hlubším pohledu zjistíme, že západní a východní Slované mají podobné pouze jazyky, jejich kultura má však úplně jiné historické pozadí.

KDE: před Prašnou bránou, Náměstí Republiky, Praha
KDY: 28. září od 16:30
VÍCE INFO: stránka události na Facebooku (pozvěte prosím i své známé)

Současné Putinovo Rusko se na mezinárodní scéně etablovalo jako velmoc, která se nestydí napadat své sousedy, zaplavovat Západ tunami lží, vyráběných způsobem, že to připomíná tovární výrobu a vytváří ze Západu v očích svých obyvatel semeniště zla a dekadence. Jako zlo a dekadence jsou často vydávány výdobytky, které nemají v historii obdoby: svoboda slova ve všech formách, svoboda vyznání a víry, svoboda politického přesvědčení až na samu mez existence systému a mnoho dalších.

Ještě nikdy v dějinách se nepodařilo udržet stabilně pohromadě žádný hospodářský prostor ani systém, pokud nebyl podložen reálnou mocí. K ní patří diplomacie a společné regulátory trhu (EU) a zejména schopnost ubránit se nebezpečí zvenčí (NATO). V současnosti existuje mnoho skupinek a stran, které se nás snaží ze systému těchto mezinárodních záruk vyvést. Nedovolme jim to a ukažme jim společně, že máme sílu se jim postavit!

Jan Hodic je členem TOP 09, studentem MFF UK. Činný v antikomunistických sdruženích.