My

Iniciativa OPEN DOORS – základní informace

Iniciativa OPEN DOORS sdružuje občany, kteří mají zájem se na dobrovolnické bázi podílet na šíření principů vycházejících ze Všeobecné deklarace lidských právEvropské úmluvy o lidských právech. První akcí spolku bylo v dubnu 2015 sepsání otevřeného dopisu americkému velvyslanci Our Doors are open for you, Andrew! Iniciativa OPEN DOORS z části svým zaměřením a personálním složením navazuje na akce neformální iniciativy Chceme demokratickou Ukrajinu, jež vznikla v lednu 2014.

 

Pokud máte zájem přispět na provozní náklady, zašlete prosím libovolnou částku na transparentní účet: 2700855834 / 2010. Děkujeme, velmi si toho vážíme!

 

Dosavadní akce: