masouzeniny2

Cesta do hlubin Čecháčkovy duše 1 – Odpor proti totalitní zvůli

Autor: Jan Hodic


Než se vrhneme na samotné téma prvního z cyklu článků, dovolte mi nejprve pár slov o tom, čeho se tento cyklus bude týkat. Kladu si za cíl zmapovat v české společnosti co nejvíce názorových podivností, nesmyslů a polopravd, uvádět je na pravou míru a polemizovat s nimi. První díl se bude týkat nejen bratrů Mašínových, ale i odboje za druhé světové války, otisku jeho výkladu komunistickou propagandou do duše českého národa a taktéž občanské statečnosti. Bude se týkat kolaborace s úřední mocí, která zároveň jedinci uděluje marginální výhody, aby mu současně zavírala sousedy, šikanovala jejich děti a i vraždila, v závislosti na dějinné fázi svého vývoje prostřednictvím soudu nebo bachařů.
Zásadním problémem je jakási kolektivní paměť. Rozdíl ve vnímání nacistické okupace a komunistické vlády lze rozebrat fázi po fázi.

(Pokračování textu…)

Celý článek

Pantheon

Češi v dějinách nové doby 1848-1939

Emanuel Rádl ve svých Dějinách filosofie-novověk, upozorňoval na absenci klasické filozofie v 19. století, která pokračovala ve století dvacátém a je přítomna dodnes. V rozsáhlé eseji autorů, Petra Příhody – lékaře-psychiatra, právníka-politologa Petra Pitharta a historika Milana Otáhala Češi v dějinách nové doby (1848-1939) se odráží podle mého nadčasový a nedoceněný obraz novodobé české společnosti. (Pokračování textu…)

Celý článek

Praha

Kam pokročila demokracie v České republice …

Všechny bývalé satelity včetně dnešního Putinova Ruska trpí stejným syndromem postbolševismu.  Kdyby Západ po pádu Železné opony pochopil, co se v bývalých zemích východní Evropy těch 40 let odehrávalo, pochopil by též, čemu se v současné době diví, i současné Rusko. Bohužel on nevsadil na duchovní obnovu těchto zemí, nepomohl jim s právním rámcem dobře fungujícího tržního hospodářství. (Pokračování textu…)

Celý článek